fbpx

Terms And Conditions

Laatst bijgewerkt op 21 April 2020


OVEREENKOMST DE VOORWAARDEN

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ("u") en [bedrijf naam]("wij", "ons" of "ons") betreffende uw toegang tot en het gebruik van de [website name.com] website als andere media vorm, media-kanaal, mobiele website of mobiele applicatie gerelateerde, verbonden of anderszins daarmee verband houdende (gezamenlijk de "Site").

U gaat ermee akkoord dat door de toegang tot de Site, u hebt gelezen, begrepen en akkoord gaat gebonden te zijn door al deze. Als u niet akkoord gaat met al deze Gebruiksvoorwaarden, dan is u uitdrukkelijk verboden de Site te gebruiken en moet u stoppen met het gebruik onmiddellijk.

Aanvullende algemene voorwaarden of de documenten die kunnen worden geplaatst op de Site van tijd tot tijd worden hiermede uitdrukkelijk van de hierin opgenomen door verwijzing. Wij behouden ons het recht voor, in onze enige discretie, te wijzigingen of aanpassingen aan deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment en voor welke reden dan ook.

Wij zullen u op de hoogte van eventuele wijzigingen door het bijwerken van de datum 'Laatst bijgewerkt' van deze Gebruiksvoorwaarden, en u doet afstand van enig recht op het ontvangen van specifieke merken van deze verandering.

Het is uw verantwoordelijkheid om periodiek deze Gebruiksvoorwaarden op de hoogte te blijven van updates. U zal worden onderworpen aan en worden geacht kennis te hebben genomen van en aanvaard te hebben, de wijzigingen in de herziene Voorwaarden van Gebruik door uw voortdurende gebruik van de Website na de datum waarop deze gewijzigde Voorwaarden van Gebruik zijn geplaatst.

De informatie die op de Website is niet bedoeld voor verspreiding naar of gebruik door enig persoon of entiteit in enige jurisdictie of land waar dergelijke verspreiding of dergelijk gebruik strijdig zou zijn met de wet-of regelgeving of die onderworpen zou ons aan enige registratieverplichting in dergelijk rechtsgebied of land.

Dienovereenkomstig, de personen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Site vanuit andere locaties doen dit op eigen initiatief en bent u zelf verantwoordelijk voor naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

Optie 1: De Site is bestemd voor gebruikers die minstens 18 jaar oud. Personen onder de leeftijd van 18 jaar zijn niet toegestaan gebruik te maken van of zich te registreren voor de Site.

Optie 2: [De Site is bestemd voor gebruikers die ten minste de leeftijd van 13 jaar.] Alle gebruikers die zijn minderjarigen in de jurisdictie waarin zij zich bevinden (in het algemeen onder de leeftijd van 18 jaar) moet de toestemming te hebben van, en worden rechtstreeks toezicht van de ouder of voogd om gebruik te maken van de Site. Als je nog minderjarig bent, moet een van je ouders of voogd te lezen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden voordat u het gebruik van de Site.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, de Website is ons eigendom en alle broncode, databases, functionaliteit, software, website ontwerpen, audio, video, tekst, foto ' s en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk, de "Inhoud") en de handelsmerken, service-merken en logo ' s die daarin is opgenomen (de "Merken") zijn eigendom van of gecontroleerd door ons of in licentie bij ons, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentie wetten van de Verenigde Staten, buitenlandse rechtsgebieden, en internationale verdragen.

De Inhoud en de cijfers worden die op de Website wordt "AS IS" ter informatie en voor uw persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en kunt u geen Content of Tekens mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, verspreid, verkocht, in licentie gegeven of anderszins worden geëxploiteerd voor enig commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt voor gebruik van de Site, u een beperkte licentie voor toegang en gebruik van de Site en te downloaden of afdrukken van een kopie van een deel van de Content die u op de juiste manier heeft verkregen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en om de Site, de Inhoud en de Merken.

GEBRUIKER VERKLARINGEN

Door het gebruik van de Gowoma Site, u verklaart en garandeert dat:

(1) Alle registratie-informatie die u verstrekt zal worden waar, nauwkeurig, actueel en volledig is.

(2) U zal de nauwkeurigheid van dergelijke informatie en het tijdig bijwerken van deze registratiegegevens.

(3) U de wettelijke bevoegdheid hebt en dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.

(4) U bent niet onder de leeftijd van 13.

(5) U bent geen minor in het rechtsgebied waar u woont, of indien een minderjarige, die u hebt ontvangen ouderlijke toestemming voor het gebruik van de site.

(6) U zal geen toegang tot de site met behulp van geautomatiseerde of van niet-menselijke middelen, hetzij door middel van een bot, het script of anderszins.

(7) U de site niet gebruiken voor enig onwettig of ongeoorloofd doel.

(8) Uw gebruik van de site zal geen inbreuk maken op toepasselijke wet-of regelgeving.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, wij hebben het recht op te schorten of uw account te beëindigen en te weigeren, en elk huidig of toekomstig gebruik van de Website (of enig deel daarvan).

GEBRUIKERS-REGISTRATIE

U kunt verplicht worden om zich te registreren bij de Site. U stemt ermee in om uw wachtwoord geheim te houden en is verantwoordelijk voor alle gebruik van uw account en wachtwoord. Wij behouden ons het recht om ze te verwijderen, terug te vorderen, of het wijzigen van een gebruikersnaam selecteert u bepalen we, in onze enige discretie, dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins aanstootgevend is.

PRODUCTEN

[Wij alles in het werk om het scherm zo nauwkeurig mogelijk de kleuren, functies, specificaties en details van de producten op de Site. Echter, we doen niet garanderen dat de kleuren, functies, specificaties en details van de producten accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten, en uw elektronische display mogelijk niet precies overeen met de daadwerkelijke kleuren en details van de producten.]

Alle producten zijn op basis van beschikbaarheid [en wij kunnen niet garanderen dat de items in voorraad]. Wij behouden ons het recht om te stoppen met producten op elk moment en om welke reden dan ook. Prijzen van alle producten zijn onderhevig aan verandering.

AANKOOP EN BETALING

Wij accepteren de volgende vormen van betaling: Credit/Debit Card, PayPal, Streep, of Direct op je bankrekening. U gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop en account informatie voor alle aankopen die worden gedaan via de Site. U stemt er verder mee in om direct bij te werken rekening en betaling informatie, met inbegrip van e-mail-adres, betaalwijze, en de betaling vervaldatum van uw kaart, zodat we het kunnen voltooien van uw transacties en contact met je opnemen als dat nodig is. De omzet belasting zal worden toegevoegd aan de prijs van de aankopen als we dit nodig. Kunnen We prijzen op elk moment. Alle betalingen worden in AMERIKAANSE dollars.

U gaat ermee akkoord alle kosten te betalen op de prijzen die op dat moment geldt voor uw aankopen en eventuele verzend kosten, en machtigt u ons om uw gekozen aanbieder van een dergelijke bedragen die bij het plaatsen van uw bestelling.

[Wanneer uw bestelling is onderworpen aan terugkerende kosten, vervolgens gaat u akkoord met ons opladen van uw betalingsmethode op een recurrente basis zonder uw voorafgaande toestemming, voor elke terugkerende kosten, van tijd tot tijd annuleert u de geldende orde.] Wij behouden ons het recht om eventuele fouten of fouten in de prijsopgave, zelfs als we al hebben aangevraagd of ontvangen betaling.

Wij behouden ons het recht voor om te weigeren een bestelling geplaatst via de Site. Wij kunnen, in onze enige discretie, te beperken of te annuleren hoeveelheden per persoon, per huishouden of per order. Deze beperkingen kunnen onder bestellingen geplaatst bij of krachtens dezelfde klant account, dezelfde betalingsmethode, en/of orders die gebruik maken van dezelfde facturatie-of leveringsadres. Wij behouden ons het recht te beperken of te verbieden bestellingen die, in onze enige oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

TERUG/RESTITUTIE BELEID

Alle verkopen zijn definitief, en zal geen terugbetaling worden gedaan. /Bekijk ons retourbeleid op de Site is geplaatst voorafgaand aan het maken van aankopen.

VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag geen toegang tot of het gebruik van de Site voor enig ander doel dan dat waarvoor we maken de Site beschikbaar. De Website mag niet gebruikt worden in verband met enige commerciële doelen, behalve degenen die specifiek zijn goedgekeurd door ons.

Als een gebruiker van de Website, gaat u ermee akkoord om:

 1. systematisch ophalen van gegevens of andere inhoud van de Site te maken of samen te stellen, direct of indirect, van een verzameling, compilatie, database of directory zonder schriftelijke toestemming van ons.
 2. het maken van enig ongeoorloofd gebruik van de Site, met inbegrip van het verzamelen van gebruikersbenamingen en/of e-mailadressen van gebruikers door elektronische of andere middelen teneinde het sturen van ongevraagde e-mail, of het maken van gebruikersaccounts door geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
 3. gebruik een aankoopmakelaar of aankoopmakelaar voor het doen van aankopen op de Site.
 4. het gebruik van de Site te adverteren of aanbieden om goederen en diensten te verkopen.
 5. omzeilen, uit te schakelen, of op andere wijze te verstoren met beveiliging-gerelateerde functies van de Site, met inbegrip van de functies die het voorkomen of beperken van het gebruik of het kopiëren van Inhoud of het afdwingen van de beperkingen op het gebruik van de Site en/of de daarin opgenomen Inhoud.
 6. gaan in het onbevoegde ontwerpen van of het verbinden met de Website.
 7. verleiden, te bedriegen of te misleiden ons en de andere gebruikers, vooral in een poging om te leren met gevoelige informatie, zoals wachtwoorden van de gebruiker.
 8. slecht gebruik maken van onze ondersteunende diensten of het indienen van valse meldingen van misbruik of wangedrag.
 9. gaan in een geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om reacties te verzenden of berichten, of het gebruik van datamining, robots of soortgelijke gegevens verzamelen en extractie tools.
 10. storen, verstoren, of maak een onnodige last op de Site of in de netwerken of diensten verbonden aan de Website.
 11. poging om de identiteit van een andere gebruiker of de persoon of het gebruik van de gebruikersnaam van een andere gebruiker.
 12. verkopen of overdragen van uw profiel.
 13. gebruik van enige informatie verkregen van de Website te kwellen, misbruik of benadelen van een ander persoon.
 14. het gebruik van de Site als onderdeel van een poging om te concurreren met amerikaanse of anderszins gebruiken van de Site en/of de Content voor een omzet genereren, zich inspannen of commerciële onderneming.
 15. ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse engineering van de software bestaande uit een of andere manier te maken tot een deel van de Site.
 16. proberen te omzeilen alle maatregelen van de Site die is ontworpen voor het voorkomen of beperken van de toegang tot de Site of enig gedeelte van de Site.
 17. treiteren, pesten, intimideren of bedreigen van een van onze werknemers of agenten actief in het leveren van enig deel van de Site voor u.
 18. verwijder het auteursrecht of andere eigendomsrechten van enige Content.
 19. kopie of aanpassing van de software van de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot, Flash, PHP, HTML, JavaScript, of een andere code.
 20. uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of te verzenden) virussen, Trojan horses, of andere materialen, waaronder overmatig gebruik van hoofdletters en spammen (continu detachering van repetitieve tekst), die interfereert met een partij ononderbroken gebruik en genot van de Website of wijzigt, schaadt, verstoort, wijzigt, of interfereert met het gebruik, de kenmerken, de functies, bediening of het onderhoud van de Site.
 21. uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of te verzenden) enig materiaal dat fungeert als een passieve of actieve informatie-collectie of overdracht mechanisme, met inbegrip van, zonder beperking, duidelijke graphics interchange formats ("gif"), 1×1 pixel, web bugs, cookies of andere gelijkaardige apparaten (soms aangeduid als "spyware" of "passieve mechanismen voor de verzameling" of "pcms").
 22. behalve als het gevolg kunnen zijn van standaard zoekmachine of Internet browser gebruik, te gebruiken, te starten, te ontwikkelen of verspreiden enig geautomatiseerd systeem, met inbegrip van, zonder beperking, een spider, robot, cheat, scraper of offline reader die toegang verschaft tot de Site of het gebruik van of het starten van een onbevoegde script of andere software.
 23. kleineren, aantasten, of anderszins schadelijk is, naar onze mening, ons en/of de Site.
 24. de Website te gebruiken op een manier die in strijd is met toepasselijke wetten of voorschriften.
 25. [overige]

DE GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De Site kan u uitnodigen om te chatten, bijdragen aan, in of deelnemen in blogs, message boards, online forums, en andere functionaliteit, en kan u voorzien van de mogelijkheid om te creëren, verzenden, publiceren, vertonen, verzenden, uit te voeren, te publiceren, te verspreiden, of uitgezonden inhoud en materialen aan ons of op de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, teksten, video, audio, foto ' s, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties, of persoonlijke informatie of ander materiaal (collectief, "Bijdragen").

Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de Site en via de websites van derden. Als zodanig, alle Bijdragen die u meedeelt, kunnen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom. Als u maken of beschikbaar stellen van Bijdragen, geeft u daarmee verklaart en garandeert dat:

 1. de creatie, distributie, transmissie, publieke vertoning of uitvoering, en de toegang, het downloaden of kopiëren van uw Bijdragen niet en zal geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, of morele rechten van een derde partij.
 2. u bent de schepper en eigenaar van of de benodigde licenties, rechten, toestemmingen, persberichten en machtigingen te gebruiken en om ons toestemming van de Site, en andere gebruikers van de Site om het gebruik van je Bijdragen op enige wijze zoals door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
 3. u hebt de schriftelijke goedkeuring, ontheffing en/of toestemming van iedere identificeerbare persoon in uw Bijdragen aan het gebruik van de naam of beeltenis van elk van deze identificeerbaar individueel persoon om inclusie mogelijk te maken en het gebruik van je Bijdragen op enige wijze zoals door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
 4. uw Bijdragen zijn niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend is.
 5. uw Bijdragen zijn niet van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massa mailings, of andere vormen van reclame.
 6. uw Bijdragen worden niet obsceen, onzedelijk, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, beledigend of anderszins aanstootgevend zijn (door ons te bepalen).
 7. uw Bijdragen niet belachelijk maken, bespotten, kleineren, te intimideren of misbruik maken van iemand.
 8. uw Bijdragen zijn niet voor de gewelddadige omverwerping van een regering of aanzetten, stimuleren, of dreigen met fysiek geweld tegen een ander.
 9. uw Bijdragen niet in strijd met iedere toepasselijke wet, verordening, of een regel.
 10. uw Bijdrage geen inbreuk maken op de privacy of publiciteitsrechten van een derde partij.
 11. uw Bijdragen bevatten geen materiaal dat verzoekt persoonlijke informatie van iemand onder de leeftijd van 18 jaar of exploiteert mensen onder de leeftijd van 18 in een seksuele of gewelddadige manier.
 12. uw Bijdragen niet in strijd met enige federale of nationale wetten met betrekking tot pornografie, of anders is bedoeld ter bescherming van de gezondheid of het welzijn van minderjarigen.
 13. uw Bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen die zijn aangesloten op ras, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of fysieke handicap.
 14. uw Bijdragen niet op een andere manier schenden, of een link naar het materiaal dat in strijd is met enige bepaling van deze Voorwaarden of enige toepasselijke wet-of regelgeving.

Elk gebruik van de Site in overtreding van de voornoemde inbreuk maakt op deze Gebruiksvoorwaarden en kan resulteren in, onder andere, beëindiging of opschorting van uw rechten op het gebruik van de Site.

BIJDRAGE LICENTIE

Door het plaatsen van uw Bijdragen aan een deel van de Site of het maken van Bijdragen toegankelijk op de Site door het koppelen van uw account van de Site op een van uw sociale netwerken accounts], u verleent automatisch, en u vertegenwoordigt en rechtvaardigt dat u het recht hebt te verlenen, aan ons een onbeperkt, onbegrensd, onherroepelijke, eeuwige, niet-exclusieve, overdraagbare, royalty-vrije, volledig betaalde, wereldwijd recht en licentie voor het hosten, te gebruiken, te kopiëren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te verkopen, door te verkopen, publiceren, uitzenden, retitle, archief, winkel, cache, publiekelijk uit te voeren, openbaar weer te geven, opnieuw te formatteren, te vertalen, te verzenden, uittreksel (geheel of gedeeltelijk), en verdeelt dergelijke Bijdragen (met inbegrip van, zonder beperking, uw beeld en spraak) voor elk doel, commercieel, reclame, of anderszins, en om de afgeleide werken van te maken, of neemt in andere werken, dergelijke Bijdragen, en te verlenen en te machtigen goedkeuringen van de voorgaande. Het gebruik en de distributie kunnen optreden, in welke media-formats en via welke mediakanalen dan ook.

Deze licentie zullen van toepassing zijn op elke vorm, media of technologie die nu bekend is of later ontwikkeld, en is inclusief het gebruik van uw bedrijfsnaam, naam, en de franchise naam, voor zover van toepassing, en geen van de handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo ' s, en persoonlijke en commerciële beelden die u verstrekt. U doet afstand van alle morele rechten in uw Bijdragen, en u garandeert dat de morele rechten niet anders werd beweerd in uw Bijdragen.

Wij doen niet doen van enige eigenaar van uw Bijdragen. U behoudt de volledige eigendom van al uw Bijdragen en eventuele intellectuele eigendomsrechten, of andere merkgebonden rechten in verband met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige verklaringen of voorstellingen van zaken in uw Bijdragen die u in een gebied op de Site.

U bent zelf verantwoordelijk voor je Bijdragen aan de Website en u zich uitdrukkelijk akkoord met ontheft ons van iedere verantwoordelijkheid en zich te onthouden van iedere rechtsvordering tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.

Wij hebben het recht, in onze enige en absolute discretie, (1) te bewerken, redigeren, of anderszins wijzigen Bijdragen; (2) om opnieuw te categoriseren eventuele Bijdragen te plaatsen in meer geschikte locaties op de Site; en (3) het pre-scherm, of verwijderen van alle Bijdragen op elk moment en om elke reden, zonder voorafgaande kennisgeving. We hebben geen verplicht toezicht te houden op uw Bijdragen.

RICHTLIJNEN VOOR BEOORDELINGEN

Wij kunnen u gebieden op de Site te verlaten recensies of beoordelingen. Bij het plaatsen van een review, moet u voldoen aan de volgende criteria:

(1) u moet hebben uit de eerste hand ervaring met de persoon of entiteit die wordt beoordeeld.

(2) de beoordelingen bevatten niet aanstootgevend taalgebruik, of beledigend, racistisch, beledigend, of haatdragende taal.

(3) je reviews mogen geen discriminerende verwijzingen op basis van religie, ras, geslacht, nationaliteit, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap.

(4) de reviews mag geen verwijzingen bevatten naar illegale activiteit.

(5) u dient niet te worden verbonden met concurrenten als het posten van negatieve beoordelingen.

(6) je moet geen conclusies met betrekking tot de rechtmatigheid van het gedrag.

(7) u kan niet post geen valse of misleidende verklaringen.

(8) u mag niet het organiseren van een campagne anderen aan te moedigen recensies, ongeacht of dit positief of negatief is.

We kunnen accepteren, weigeren of verwijderen beoordelingen in onze enige discretie. We hebben absoluut geen verplichting tot het scherm beoordelingen of te verwijderen, beoordelingen, zelfs als iemand van mening beoordelingen verwerpelijk of onjuist is. Reviews worden niet door ons onderschreven, en geven niet noodzakelijkerwijs onze mening of het uitzicht van een van onze partners of partners.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele herziening of voor alle claims, aansprakelijkheid of schade die voortvloeit uit een review. Door het plaatsen van een review, verleent u ons een eeuwigdurende, niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende, royalty-vrije, volledig betaalde, overdraagbaar en in sublicentie te geven recht en licentie voor het reproduceren, te wijzigen, te vertalen, te verzenden door enig middel, weer te geven, uit te voeren en/of te distribueren alle content met betrekking tot beoordelingen.

MOBIELE APPLICATIE LICENTIE

Gebruik Licentie

Als je de Website bezoekt via een mobiele applicatie, dan verlenen wij u een herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte recht om te installeren en gebruiken van de mobiele toepassing op draadloze elektronische apparaten die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door u, en voor de toegang en het gebruik van de mobiele toepassing op dergelijke apparaten strikt in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze mobiele applicatie licentie is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

U zal niet:

(1) decompileren, reverse-engineeren, disassembleren, proberen de broncode af te leiden van, of het decoderen van de toepassing.

(2) enige wijziging, aanpassing, verbetering, verhoging, vertalen of afgeleide werken van de toepassing.

(3) in strijd is met enige van toepassing zijnde wetten, regels of voorschriften in verband met uw toegang tot of het gebruik van de toepassing.

(4) verwijderen, veranderen of verbergen eigendomsrechten (met inbegrip van enige melding van het auteurs-of merkenrecht) geplaatst door ons of de licentiegevers van de toepassing.

(5) het gebruik van de toepassing voor een omzet te genereren, zich inspannen, commerciële onderneming, of een ander doel waarvoor deze is niet ontwikkeld of bedoeld.

(6) de aanvraag beschikbaar is via een netwerk of andere omgeving het toelaat toegang of het gebruik door meerdere apparaten of gebruikers op hetzelfde moment.

(7) het gebruik van de toepassing voor het maken van een product, dienst of de software die, direct of indirect, in strijd is met of andere manier een vervanging voor de toepassing.

(8) het gebruik van de toepassing voor het verzenden van geautomatiseerde zoekopdrachten naar een website, of het verzenden van ongevraagde commerciële e-mail.

(9) het gebruik van vertrouwelijke informatie of een van onze interfaces of onze andere intellectuele eigendomsrechten in het ontwerp, de ontwikkeling, de vervaardiging, de licenties of de distributie van toepassingen, accessoires, of apparaten met de toepassing.

Apple-en Android-Apparaten

De volgende voorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van een mobiele applicatie afkomstig uit de Apple Store of Google Play (elk een "App Distributeur") voor toegang tot de Site:

(1) de licentie verleend aan u voor onze mobiele applicatie is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de toepassing op een apparaat dat gebruik maakt van de Apple iOS-of Android-besturingssystemen, zoals van toepassing, en in overeenstemming met de gebruiksregels beschreven in de van toepassing App Distributeur van de algemene voorwaarden van de dienst;

(2) wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van onderhoud en ondersteunende diensten voor de mobiele toepassing zoals vastgelegd in de voorwaarden en bepalingen van deze mobiele applicatie licentie is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden of anderszins vereist onder toepasselijke wetgeving, en u erkent dat elke App Distributeur heeft geen enkele verplichting tot het verstrekken van onderhoud en ondersteunende diensten voor de mobiele applicatie;

(3) in het geval van een falen van de mobiele applicatie om te voldoen aan alle van toepassing zijnde garantie, kunt u dit melden aan de toepasselijke App Distributeur, en de App Distributeur, in overeenstemming met de voorwaarden en beleid, kan restitutie van het aankoopbedrag, indien van toepassing, die voor de mobiele toepassing, en voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, de App Distributeur heeft geen andere garantie-verplichting met betrekking tot de mobiele applicatie;

(4) u verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan de AMERIKAANSE overheid een embargo, of dat is aangewezen door de AMERIKAANSE regering als een "terroristische het ondersteunen van" land en (ii) u niet voorkomt op een AMERIKAANSE regering lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen partijen;

(5) u moet voldoen aan de toepasselijke derde partij voorwaarden van de overeenkomst bij het gebruik van de mobiele applicatie, bijvoorbeeld, als u nog een VoIP-applicatie, dan moet je niet in overtreding van hun draadloze data service overeenkomst bij het gebruik van de mobiele applicatie;

(6) u erkent en gaat ermee akkoord dat de App Distributeurs derden-begunstigden zijn van de voorwaarden en bepalingen in deze mobiele applicatie licentie is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden, en dat elke App Distributeur het recht zal hebben (en geacht zal worden het recht te hebben aanvaard) om de naleving van de bepalingen en voorwaarden in deze mobiele applicatie licentie is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden van u, als derde-begunstigde.

SOCIALE MEDIA

Als een deel van de functionaliteit van de Site, kan u uw account koppelen met de online-accounts die u heeft met een derde partij service providers (elk van deze rekening, een "derdenrekening") door: (1) het verstrekken van uw externe Account login informatie via de Website; of (2) die ons toestaat om toegang te krijgen tot uw externe Account, zoals is toegestaan volgens de geldende bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van elke Derde Partij Account.

U verklaart en garandeert dat u bevoegd bent tot het publiceren van uw externe Account login-gegevens aan ons en/of verlenen ons toegang tot uw externe Account, zonder schending door u van enige van de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de betreffende Derde-Partij Rekening, en zonder de verplichting leidende ons voor te betalen, of het maken van ons, onderworpen aan het gebruik beperkingen opgelegd door de derde-dienstverlener van de Derde Partij Account.

Door het verlenen van toegang aan een Derde Partij-Mailaccounts hebt, kunt u begrijpen dat (1) we kunnen de toegang, beschikbaar te maken, en op te slaan (indien van toepassing) alle inhoud die u hebt verstrekt en opgeslagen op uw derdenrekening (de "Sociale Netwerk Inhoud"), zodat deze beschikbaar is op of via de Site, via uw account, inclusief, zonder beperking, enige vriend lijsten en (2) we kunnen verzenden naar en ontvangen vanaf uw externe Account aanvullende informatie voor zover u ontvangt een melding wanneer u uw account koppelen met de Derde-Partij-Account.

Afhankelijk van de Derde Partij Accounts die u kiest en onder voorbehoud van de privacy-instellingen die u hebt ingesteld in deze Derden-Rekeningen, persoonlijk identificeerbare informatie die u plaatst op uw andere Rekeningen beschikbaar op of via uw account op de Site. Houd er rekening mee dat als een Derde-Partij-Account of een bijbehorende service niet beschikbaar is of onze toegang tot deze Derden-Account wordt beëindigd door de derde-dienstverlener, dan is het Sociale Netwerk van de Inhoud mogelijk niet meer beschikbaar zijn op of via de Site.

U heeft de mogelijkheid om te schakelen van de koppeling tussen uw account op de Site en uw andere Rekeningen op elk moment. HOUD ER REKENING MEE DAT UW RELATIE MET DE DERDE PARTIJ SERVICE PROVIDERS GEASSOCIEERD MET DE DERDE PARTIJ ACCOUNTS WORDEN UITSLUITEND BEHEERST DOOR UW OVEREENKOMST(EN) MET EEN DERGELIJKE DERDE PARTIJ SERVICE PROVIDERS.

We doen geen moeite om te beoordelen voor het Sociale Netwerk van de Inhoud voor enig doel, inclusief maar niet beperkt tot, juistheid, legaliteit, of niet-inbreuk, en wij zijn niet verantwoordelijk voor enige Sociale Netwerk Content. U erkent en gaat ermee akkoord dat we kunnen toegang krijgen tot uw e-mail adres boek geassocieerd met een Derde Partij, de Account en uw lijst met contacten zijn opgeslagen op uw mobiele apparaat of tablet-computer uitsluitend voor de doeleinden van het identificeren en u te informeren van de contacten die hebben ook geregistreerd voor het gebruik van de Site.

Kunt u de verbinding tussen de Website en uw externe Account door u contact met ons opneemt via de contact gegevens hieronder of door de instellingen van uw account (indien van toepassing). We zullen proberen te verwijderen alle informatie opgeslagen op onze servers die is verkregen door deze Derden-Rekening, met uitzondering van de gebruikersnaam en profielfoto die worden geassocieerd met uw account.

INZENDINGEN

U erkent en stemt ermee in dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site ("Inzendingen") die door u aan ons worden niet-vertrouwelijk en wordt uitsluitend ons eigendom. Wij zullen de exclusieve rechten, waaronder alle rechten van intellectuele eigendom, en zijn gerechtigd tot het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze Inzendingen voor een wettig doeleinde, commercieel of anderszins, zonder kennisgeving of vergoeding aan jou.

U doet hierbij afstand van alle morele rechten op alle dergelijke Inzendingen, en u garandeert hierbij dat alle dergelijke Inzendingen zijn origineel met u of dat u het recht hebt om dergelijke Inzendingen. U stemt er zal geen verhaal tegen ons voor vermeende of werkelijke inbreuk of verduistering van eigendomsrechten op uw Inzendingen onverlet.

WEBSITES VAN DERDEN EN DE INHOUD

De Site bevat (of u kan worden verzonden via de Site) links naar andere websites ("Websites van Derden") alsmede op de artikelen, foto 's, tekst, afbeeldingen, foto' s, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, applicaties, software en andere inhoud of producten die behoren tot of afkomstig van derden ("Content van Derden").

Dergelijke Websites van Derden en Inhoud van Derden worden niet onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid van de door ons en wij zijn niet verantwoordelijk voor Websites van Derden die toegankelijk zijn via de Site of Content van Derden geplaatst op, via of geïnstalleerd vanaf de Website, inclusief de content, juistheid, offensiveness, meningen, betrouwbaarheid, privacy, praktijken, of andere beleidslijnen van of die in de Websites van Derden of Inhoud van Derden.

De opname van links naar, of toelaten van het gebruik of de installatie van de Websites van Derden of Content van Derden impliceert geen goedkeuring of aanbeveling daarvan door ons. Als u besluit om de Site te verlaten en de toegang tot de Websites van Derden of te gebruiken of te installeren Inhoud van Derden, doet u dit op eigen risico, en u moet zich bewust zijn van deze Gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing.

U dient het van toepassing zijnde voorwaarden en beleid, met inbegrip van privacy en het verzamelen van gegevens praktijken, van elke website die u navigeren van de Site of met betrekking tot alle applicaties die u gebruikt of geïnstalleerd worden van de Site. Alle aankopen die u via de Websites van Derden zal worden door andere websites en andere bedrijven, en we nemen geen enkele verantwoordelijkheid in verband met dergelijke aankopen die zijn uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij.

U gaat ermee akkoord en erkent dat wij niet instemmen met de producten of diensten die worden aangeboden op Websites van Derden en u zal ons vrijwaren van elke schade veroorzaakt door uw aankoop van deze producten of diensten. Bovendien, u zal ons vrijwaren voor eventuele verliezen geleden door u of de schade die u met betrekking tot of die op enigerlei wijze voortvloeit uit Content van Derden of voor enig contact met Websites van Derden.

ADVERTEERDERS

We kunnen adverteerders hun advertenties en andere informatie in bepaalde gebieden van de Site, zoals de zijbalk advertenties of banner advertenties. Als u een adverteerder, u neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele advertenties op de Site en alle diensten die op de Site of de producten verkocht via die advertenties.

Verder, als adverteerder, garandeert u en bevestigt u dat u in het bezit van alle rechten en bevoegdheden voor die advertenties te plaatsen op de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten, het recht van publiciteit, en contractuele rechten.

[Als een adverteerder, u gaat ermee akkoord dat dergelijke advertenties zijn onderworpen aan onze Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") Kennisgeving van Beleid en de voorzieningen zoals hieronder beschreven, en u begrijpt en stemt er zal geen restitutie of andere vergoeding voor de DMCA takedown-gerelateerde zaken.] We bieden de ruimte om dergelijke advertenties, en we hebben geen andere relatie met de adverteerders.

SITE BEHEER

Wij behouden ons het recht, maar niet de verplichting, om:

(1) toezicht houden op de Site voor het overtreden van deze Gebruiksvoorwaarden.

(2) het nemen van geschikte wettelijke stappen te ondernemen tegen iedereen die, in onze enige discretie, in strijd met de wet of deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief, zonder beperking, het rapporteren van dergelijke gebruiker van de wetshandhavers.

(3) in onze eigen goeddunken en zonder beperking, te weigeren, beperken van de toegang tot, het beperken van de beschikbaarheid van, of uit te schakelen (voor zover technisch haalbare) een van uw Bijdragen of een gedeelte daarvan.

(4) in ons eigen goeddunken en zonder enige beperking, voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, te verwijderen van de Website of anderszins door het uitschakelen van alle bestanden en de inhoud teveel in grootte, of zijn op een andere manier lastig zijn onze systemen.

(5) anders is het beheren van de Site op een wijze die is ontworpen om onze rechten te beschermen en goederen en het bevorderen van de goede werking van de Site.

Privacybeleid

We zorgen over privacy en beveiliging. Lees ons Privacy Beleid/gepubliceerd op de Site. Door de Site te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan ons Privacy-Beleid, welke is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. Let op: de Website is gehost in de Verenigde Staten.

Als u toegang tot de Site van de Europese Unie, Azië, of welke andere regio van de wereld met de wet of andere voorschriften op het gebied van persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken of openbaar te maken die afwijken van de van toepassing zijnde wetten in de Verenigde Staten, dan door uw voortdurende gebruik van de Website, geeft u de overdracht van uw gegevens aan de Verenigde Staten, en u uitdrukkelijk toestemming om uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in de Verenigde Staten.

Verder doen we niet bewust aanvaarden, verzoek, of vragen om informatie van kinderen of bewust aan kinderen op de markt. Daarom, in overeenstemming met de AMERIKAANSE Children ' s Online Privacy Protection Act, ontvangen wij weten dat iedereen onder de leeftijd van 13 persoonlijke gegevens heeft verstrekt aan ons zonder de vereiste en controleerbare ouderlijke toestemming, zullen wij die informatie te verwijderen van de Site zo snel als redelijkerwijs praktisch.

DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) KENNISGEVING DOOR TE VOEREN EN BELEID

Meldingen

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal beschikbaar op of via de Site inbreuk maakt op enig auteursrecht u bezit of beheert, houdt u onmiddellijk op de hoogte met onze Aangewezen Copyright Agent via de onderstaande contactgegevens (een "Kennisgeving").

Een kopie van uw Aanmelding zullen worden verzonden naar de persoon die geplaatst of opgeslagen materiaal behandeld in de Kennisgeving. Let op: krachtens de federale wetgeving van u kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade als u materiaal voorstellingen van zaken in een Melding. Dus als u er niet zeker van dat materiaal op of in verband met door de Website inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.

Alle Meldingen moeten voldoen aan de eisen van de DMCA 17 U. S. C. § 512(c)(3) en bevatten de volgende informatie:

(1) Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat de vermeende inbreuk.

(2) de identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk dat zou zijn geschonden, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op de Site worden gedekt door de Kennisgeving, een representatieve lijst van dergelijke werken op de Website.

(3) identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt op of het voorwerp is van een inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om het materiaal te lokaliseren;

(4) informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in contact met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop de klagende partij kan worden gecontacteerd.

(5) een verklaring dat de klagende partij in goed vertrouwen gelooft dat gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet toegestaan is door de auteursrecht eigenaar, zijn agent of de wet.

(6) een verklaring dat de informatie in de melding nauwkeurig is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat vermeend geschonden.

Het Verweer

Als u denkt dat uw eigen auteursrechtelijk beschermd materiaal is verwijderd van de Site als gevolg van een fout of onjuiste identificatie, u kunt een schriftelijk verweer in [ons/onze Aangewezen Copyright Agent] het gebruik van de contactgegevens die hieronder (een "verweer").

Een effectief verweer onder de DMCA, uw verweer moet zijn aanzienlijk het volgende:

(1) identificatie van het materiaal dat is verwijderd of uitgeschakeld, en de locatie waar het materiaal zich bevond voordat het werd verwijderd of uitgeschakeld.

(2) een verklaring dat u instemt met de bevoegdheid van de Federale Rechtbank in waar uw postadres zich bevindt, of indien uw adres buiten de Verenigde Staten, voor ieder gerechtelijk arrondissement waarin wij gevestigd zijn.

(3) een verklaring dat u instemt met de dienstverlening van het proces van de partij die diende de Kennisgeving of de partij van de agent.

(4) uw naam, adres en telefoonnummer.

(5) een verklaring op straffe van meineed, dat u een goed vertrouwen geloof hebt dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of onjuiste identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld.

(6) uw fysieke of elektronische handtekening.

Als u ons een geldig, schriftelijk verweer te voldoen aan de eisen zoals hierboven beschreven, zullen wij herstellen uw verwijderd of uitgeschakeld materiaal, tenzij we eerst ontvangen kennisgeving van de partij het indienen van de Melding te informeren ons dat een dergelijke partij heeft ingediend een gerechtelijke actie te bedwingen u zich in een inbreukmakende activiteit, in verband met het materiaal in kwestie.

Houd er rekening mee dat als u een wezenlijke aantonen dat het uitgeschakeld of verwijderd inhoud is verwijderd door een fout of onjuiste identificatie, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor schade, met inbegrip van de kosten en de honoraria. Het indienen van een valse verweer vormt meineed.

Gowoma,
Los Angeles, CA 90071,
Verenigde Staten.
[email protected]

INBREUKEN OP HET AUTEURSRECHT

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal beschikbaar op of via de Site inbreuk maakt op enig auteursrecht u bezit of beheert, gelieve ons onmiddellijk te informeren via de contactgegevens die hieronder (een "Kennisgeving"). Een kopie van uw Aanmelding zullen worden verzonden naar de persoon die geplaatst of opgeslagen materiaal behandeld in de Kennisgeving.

Let op: krachtens de federale wetgeving van u kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade als u materiaal voorstellingen van zaken in een Melding. Dus als u er niet zeker van dat materiaal op of in verband met door de Website inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.]

DUUR EN BEËINDIGING

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht en in werking terwijl u de Site gebruikt. ONVERMINDERD ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE VOORWAARDEN OMTRENT GEBRUIK, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR ONS EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, HET WEIGEREN VAN TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE (MET INBEGRIP VAN HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN), AAN EEN PERSOON, OM WELKE REDEN OF ZONDER REDEN, MET INBEGRIP VAN EN ZONDER BEPERKING VOOR DE SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERBOND ZIJN OPGENOMEN IN DEZE VOORWAARDEN OF ENIGE TOEPASSELIJKE WET-OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN BEËINDIGEN VAN HET GEBRUIK VAN OF DE DEELNAME IN DE SITE OF HET VERWIJDEREN VAN UW ACCOUNT EN] VAN ENIGE INHOUD OF INFORMATIE DIE U GEPLAATST HEEFT OP IEDER MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, IN ONZE ENIGE DISCRETIE.

Als we beëindigen of op te schorten uw account om welke reden dan ook, het is u verboden de registratie en het aanmaken van een nieuw account in uw naam, een valse of geleend naam, of de naam van een derde partij, zelfs als je misschien namens de derde partij.

In aanvulling op het beëindigen of opschorten van uw account, behouden we ons het recht tot het nemen van geschikte wettelijke stappen, met inbegrip van, zonder beperking, het nastreven van burgerlijke, misdadige, en verbodsherstel.

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

Wij behouden ons het recht voor om te wijzigen, te veranderen, of te verwijderen van de inhoud van de Site op enig moment of voor welke reden naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving. Echter, wij hebben geen enkele verplichting om enige informatie op onze Site. Wij behouden ons ook het recht voor om te wijzigen of te beëindigen van alle of een deel van de Site zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment.

Wij zullen niet aansprakelijk zijn jegens u of enige derde partij voor een wijziging, wijziging, opschorting of stopzetting van de Site.

Wij kunnen niet garanderen dat de Website te allen tijde beschikbaar zijn. We kunnen ervaren hardware, software of andere problemen of onderhoud moet uitvoeren in verband met de Site, waardoor onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor om te wijzigen, te herzien, te updaten, te schorsen, stop te zetten of anderszins te wijzigen op de Site op enig moment of voor welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u.

U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen tot toegang tot of het gebruik van de Site tijdens de onderbreking of stopzetting van de Site. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden geïnterpreteerd te verplichten ons te onderhouden en ondersteunen van de Site of voor levering van correcties, updates of releases in verband daarmee.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Website worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Staat Californië van toepassing op overeenkomsten die zijn gemaakt en worden volledig uitgevoerd binnen de Staat/het Gemenebest van Californië, zonder verwijzing naar zijn conflict van wettelijke bepalingen.

GESCHILLENBESLECHTING

Optie 1:

Iedere actie van welke aard dan ook, gebracht door ons of door u (gezamenlijk de "Partijen" en afzonderlijk een "Partij") zal worden aangevangen of vervolgd, in de staat en federale rechtbanken van [naam provincie] County, [naam van de staat], en de Partijen verklaren hierbij aan, en doet u afstand van alle verdediging van gebrek aan persoonlijke jurisdictie en forum non conveniens met betrekking tot de locatie en de rechterlijke bevoegdheid in die staat en de federale rechtbanken.

Toepassing van de Conventie van de Verenigde Naties inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen en de Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) zijn uitgesloten van deze Gebruiksvoorwaarden. In geen geval zal elke claim, actie of procedure door een van beide Partijen op enige wijze is gerelateerd aan de Site worden aangevangen meer dan 1 jaar nadat de oorzaak van de klacht zich heeft voorgedaan.

Optie 2: Informele Onderhandelingen

Voor het versnellen van de resolutie en de kosten van enig geschil, controverse of claim in verband met deze Gebruiksvoorwaarden (elk een "Geschil" en gezamenlijk de "Geschillen") bracht door ons of door u (afzonderlijk een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen"), komen de Partijen overeen om eerst te proberen om te onderhandelen over eventuele Geschillen (met uitzondering van die Geschillen uitdrukkelijk hieronder) informeel voor op least30days voor aanvang van de arbitrage. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na de schriftelijke kennisgeving van de ene Partij aan de andere Partij.

Bindende Arbitrage

Als de Partijen niet in staat zijn tot het oplossen van een Geschil door de informele onderhandelingen, het Geschil (met uitzondering van die Geschillen uitdrukkelijk uitgesloten hieronder) zal definitief en uitsluitend beslecht door bindende arbitrage. U BEGRIJPT DAT ZONDER DEZE VOORZIENING, U HET RECHT ZOU HEBBEN OM TE PROCEDEREN IN EEN RECHTBANK EN EEN RECHTSZAAK.

De arbitrage zal worden gestart en uitgevoerd volgens de Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association ("AAA") en, in voorkomend geval, de AAA de Supplementary Procedures for Consumer daarmee Verband houdende Geschillen ("AAA Consument Regels"), die beide beschikbaar zijn op de AAA-website www.adr.org.

Uw arbitragekosten en delen van arbiter schadevergoeding zal geregeld worden door de AAA Consument Regels en, in voorkomend geval, beperkt door de AAA Consument Regels. Als deze kosten worden bepaald door de arbiter die buitensporig is, wij betalen alle arbitragekosten en kosten.

De arbitrage kan in persoon, door middel van de indiening van documenten, via telefoon of online. De arbiter zal een schriftelijke beslissing, maar moet het niet verlenen van een verklaring van redenen, tenzij op verzoek van de meest gerede Partij. De arbiter dient zich te houden aan toepasselijke wet, en enige prijs die kan worden betwist indien de arbiter niet te doen.

Tenzij anders is voorgeschreven door de toepasselijke AAA-regels of de toepasselijke wetgeving, de arbitrage zal plaatsvinden in [naam provincie] County, [naam van het land]. Tenzij anders bepaald, kunnen de Partijen pleiten in de rechtbank te dwingen, arbitrage, geschorst in afwachting van arbitrage, of te bevestigen, wijzigen, annuleren of voer de uitspraak van de arbiter.

Als u om welke reden dan ook, een Geschil opbrengst in de rechtbank plaats van arbitrage, wordt het Geschil worden aangevangen of vervolgd, in de staat en federale rechtbanken van [naam provincie] County, [naam van de staat], en de Partijen verklaren hierbij aan, en doet u afstand van alle verdediging van gebrek aan persoonlijke jurisdictie en forum non conveniens met betrekking tot de locatie en de rechterlijke bevoegdheid in die staat en de federale rechtbanken. Toepassing van de Conventie van de Verenigde Naties inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen en de Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) zijn uitgesloten van deze Gebruiksvoorwaarden.

In geen geval zal elk Geschil aanhangig gemaakt door een Partij op enige wijze is gerelateerd aan de Site worden aangevangen meer dan 1 jaar nadat de oorzaak van de klacht zich heeft voorgedaan. Als deze bepaling onwettig of niet afdwingbaar is, dan zal geen van de Partijen kiezen om te bemiddelen in een Geschil dat valt binnen dat gedeelte van deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar is en een dergelijk Geschil zal worden beslecht door een rechtbank van een bevoegde jurisdictie binnen de gerechten vermeld voor de bevoegdheid boven, en de Partijen stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van het hof.

Optie 3: Bindende Arbitrage

Voor het versnellen van de resolutie en de kosten van enig geschil, controverse of claim in verband met deze Gebruiksvoorwaarden (elk een "Geschil" en gezamenlijk "Geschillen"), een Geschil aanhangig gemaakt door u of door ons (afzonderlijk een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen") wordt definitief en uitsluitend beslecht door bindende arbitrage.

U BEGRIJPT DAT ZONDER DEZE VOORZIENING, U HET RECHT ZOU HEBBEN OM TE PROCEDEREN IN EEN RECHTBANK EN EEN RECHTSZAAK. De arbitrage zal worden gestart en uitgevoerd volgens de Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association ("AAA") en, in voorkomend geval, de AAA de Supplementary Procedures for Consumer daarmee Verband houdende Geschillen ("AAA Consument Regels"), die beide beschikbaar zijn op de AAA-website www.adr.org.

Uw arbitragekosten en delen van arbiter schadevergoeding zal geregeld worden door de AAA Consument Regels en, in voorkomend geval, beperkt door de AAA Consument Regels. [Als deze kosten worden bepaald door de arbiter die buitensporig is, wij betalen alle arbitragekosten en kosten.]

De arbitrage kan in persoon, door middel van de indiening van documenten, via telefoon of online. De arbiter zal een schriftelijke beslissing, maar moet het niet verlenen van een verklaring van redenen, tenzij op verzoek van de meest gerede Partij. De arbiter dient zich te houden aan toepasselijke wet, en enige prijs die kan worden betwist indien de arbiter niet te doen.

Tenzij anders is voorgeschreven door de toepasselijke AAA-regels of de toepasselijke wetgeving, de arbitrage zal plaatsvinden in [naam provincie] County, [naam van het land]. Tenzij anders bepaald, kunnen de Partijen pleiten in de rechtbank te dwingen, arbitrage, geschorst in afwachting van arbitrage, of te bevestigen, wijzigen, annuleren of voer de uitspraak van de arbiter.

Als u om welke reden dan ook, een Geschil opbrengst in de rechtbank plaats van arbitrage, wordt het Geschil worden aangevangen of vervolgd, in de staat en federale rechtbanken van [naam provincie] County, [naam van de staat], en de Partijen verklaren hierbij aan, en doet u afstand van alle verdediging van gebrek aan persoonlijke jurisdictie en forum non gemak met betrekking tot de locatie en de rechterlijke bevoegdheid in die staat en de federale rechtbanken.

Toepassing van de Conventie van de Verenigde Naties inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen en de Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) zijn uitgesloten van deze Gebruiksvoorwaarden.

In geen geval zal elk Geschil aanhangig gemaakt door een Partij op enigerlei wijze samenhangen met de Site of de Services te worden aangevangen meer dan 1 jaar nadat de oorzaak van de klacht zich heeft voorgedaan. Als deze bepaling onwettig of niet afdwingbaar is, dan zal geen van de Partijen kiezen om te bemiddelen in een Geschil dat valt binnen dat gedeelte van deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar is en een dergelijk Geschil zal worden beslecht door een rechtbank van een bevoegde jurisdictie binnen de gerechten vermeld voor de bevoegdheid boven, en de Partijen stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van het hof.

Optie 2 En Optie 3: Beperkingen

De Partijen stemmen ermee in dat een eventuele arbitrage zal worden beperkt tot het Geschil tussen de Partijen afzonderlijk. In de mate dat is toegestaan door de wet, (a) geen arbitrage zal worden samengevoegd met een andere procedure; (b) er is geen recht of bevoegdheid voor elk Geschil aan arbitrage worden onderworpen aan een class-action basis of gebruik te maken van een class action-procedures; en (c) er is geen recht of bevoegdheid voor alle Geschillen te worden gebracht in een poging de capaciteit van vertegenwoordiger namens het algemene publiek of andere personen.

Optie 2 en Optie 3: Uitzonderingen op de Informele Onderhandelingen en bemiddeling

De Partijen komen overeen dat de volgende Geschillen zijn niet onderworpen aan de bepalingen inzake [de informele onderhandelingen en] bindende arbitrage: (a) alle Geschillen trachten te handhaven of te beschermen, of betreffende de geldigheid van de intellectuele eigendomsrechten van een Partij; (b) elk Geschil in verband met of voortvloeiende uit de beschuldigingen van diefstal, piraterij, schending van de privacy, of ongeoorloofd gebruik; en (c) een vordering tot voorlopige voorziening.

Als deze bepaling onwettig of niet afdwingbaar is, dan zal geen van de Partijen kiezen om te bemiddelen in een Geschil dat valt binnen dat gedeelte van deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar is en een dergelijk Geschil zal worden beslecht door een rechtbank van een bevoegde jurisdictie binnen de gerechten vermeld voor de bevoegdheid boven, en de Partijen stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van het hof.

CORRECTIES

Er kan informatie op de Site met typografische fouten, onjuistheden of omissies, met inbegrip van beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor eventuele fouten, onjuistheden of omissies en te wijzigen of bijwerken van de informatie op de Site op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving.

Disclaimer

DE WEBSITE WORDT GELEVERD OP EEN "AS IS" EN ZOALS BESCHIKBAAR " BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SERVICES OP DE SITE ZAL WORDEN OP UW EIGEN RISICO. IN DE RUIMSTE MATE TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN HET GEBRUIK DAARVAN, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN ANDERE WEBSITES DIE GELINKT ZIJN AAN DEZE SITE EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EVENTUELE (1) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONJUISTHEDEN VAN DE INHOUD EN DE MATERIALEN, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT UW TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ELKE ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE GEGEVENS DIE DAARIN ZIJN OPGESLAGEN, (4) ENIGE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN OVERDRACHT NAAR OF VAN DE SITE, (5) EVENTUELE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE, DIE KUNNEN WORDEN VERZONDEN NAAR OF VIA DE SITE DOOR EEN DERDE PARTIJ, EN/OF (6) EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD EN DE MATERIALEN, OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK ONTSTAAN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GESTELD VIA DE SITE. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE, GOEDKEURING OF GARANTIE GEVEN OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF ENIGE DIENST GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR DERDEN VIA DE SITE, EEN GEKOPPELDE WEBSITE, OF EEN WEBSITE OF MOBIELE TOEPASSING AANBEVOLEN IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME, EN ZULLEN WE NIET EEN PARTIJ OF IN ENIG OPZICHT VERANTWOORDELIJK VOOR DE BEWAKING VAN TRANSACTIES TUSSEN U EN EEN DERDE PARTIJ LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ELK MEDIUM OF IN ELKE OMGEVING, MOET U GEBRUIK MAKEN VAN UW BESTE OORDEEL EN VOORZICHTIG IN VOORKOMEND GEVAL.

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEURS, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEWICHTIGE, VOORBEELDIGE, BIJKOMENDE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, VERLIES VAN OMZET, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. [NIETTEGENSTAANDE IETS BEVATTE INTEGENDEEL HIERIN ONZE AANSPRAKELIJKHEID NAAR U VOOR ENIG REDEN WAT OOK EN NIETTEGENSTAANDE HET FORMULIER VAN DE ACTIE, WIL AAN ALLE TIJDEN IS BEPERKT NAAR [DE MINDERE VAN] [DE HOEVEELHEID BETAALD, INDIEN ENIG, DOOR U NAAR ONS GEDURENDE DE 12 MAANDEN VOORAFGAAND AAN ELKE ACTIE DIE VOORTVLOEIEN [OF] 100$. BEPAALDE STATEN VERBIEDEN BEPERKING OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING IS, ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS, EN U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN.]

VRIJWARING

U gaat ermee akkoord te verdedigen, schadeloos te stellen, en vrijwaart ons, waaronder onze dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, en alle van onze respectievelijke functionarissen, agenten, partners en medewerkers, voor en tegen elk verlies, schade, aansprakelijkheid, eis, of vraag, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en kosten, gemaakt door derden wegens of voortvloeiend uit: (1) [uw Bijdragen]; (2) het gebruik van de Site; (3) schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (4) enig breuk van uw voorstellingen en garanties zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde partij, waaronder maar niet beperkt tot de intellectuele-eigendomsrechten; of (6) een openlijke schadelijke daad in de richting van een andere gebruiker van de Site met wie je verbonden zijn via de Site.

Niettegenstaande het bovenstaande behouden wij ons het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle over elke zaak waarvoor u bent verplicht ons te vrijwaren, en u gaat ermee akkoord om samen te werken, op uw kosten, met onze verdediging van dergelijke aanspraken. Wij zullen alle redelijke inspanningen gebruiken om u op de hoogte stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die het voorwerp is van deze schadeloosstelling bij het bekend worden van het.

GEBRUIKERS-GEGEVENS

We houden van bepaalde gegevens die u doorgeeft aan de Site, voor het doel van het beheer van de prestaties van de Website, alsmede gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Website. Hoewel we regelmatig uitvoeren van routine back-ups van data, bent u volledig verantwoordelijk voor alle gegevens die u verstuurt of dat betrekking heeft op een activiteit die u hebt uitgevoerd met gebruik van de Site.

U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies en / of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elke vordering tegen ons is, die voortvloeien uit een dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Een bezoek aan de Website, het sturen van e-mails en het invullen van online formulieren vormen van elektronische communicatie. Geeft u toestemming voor het ontvangen van elektronische communicatie, en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij elektronisch aan u verstrekken, via e-mail en op de Site, voldoen aan alle wettelijke eisen dat dergelijke communicatie schriftelijk worden vastgelegd. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, ORDERS EN ANDERE STUKKEN, EN DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEID EN RECORDS VAN TRANSACTIES DIE GEÏNITIEERD WORDEN OF VOLTOOID DOOR ONS OF VIA DE SITE.

U doet hierbij afstand van enige rechten of eisen onder alle statuten, reglementen, regels, verordeningen of andere wetten in enige jurisdictie, die het vereisen van een originele handtekening of de levering of het behoud van niet-elektronische gegevens, of om betalingen of het verlenen van kredieten door andere middelen dan elektronische middelen.

DIVERSEN

Deze Gebruiksvoorwaarden en de beleidsregels of operationele regels geplaatst door ons op de Website of met betrekking tot de Site vormen de gehele overeenkomst en alle afspraken tussen u en ons. Ons het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden zal niet werken als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van voor zover toegestaan door de wet. We kunnen toewijzen aan een of meer van onze rechten en verplichtingen, aan anderen, op elk moment. Wij zullen niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of het verzuim veroorzaakt door een oorzaak die buiten onze redelijke controle.

Indien enige bepaling of deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of onuitvoerbaar is, zal die bepaling of een deel van de bepaling scheidbaar geacht van deze Gebruiksvoorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst gemaakt tussen u en ons als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Site.

U gaat ermee akkoord dat deze Gebruiksvoorwaarden zal niet worden geïnterpreteerd tegen ons door de deugd van hebben opgesteld hen. U doet hierbij afstand van enige en alle verdedigingen die je kan hebben op basis van de elektronische vorm van deze Voorwaarden van Gebruik en het ontbreken van de ondertekening door de partijen bij de overeenkomst tot het uitvoeren van deze Gebruiksvoorwaarden.

CONTACT MET ONS

In verband met het oplossen van een klacht met betrekking tot de Site of voor het ontvangen van verdere informatie over het gebruik van de Site, neem dan contact met ons op:

Gowoma,
Los Angeles, CA 90071,
Verenigde Staten.
[email protected]